Op zoek naar bijstandsnorm?

 
 
bijstandsnorm
Bijstand, hoogte, norm, toeslag, kamerhuur.
U ontvangt minder bijstand als u inkomsten heeft. Dit geldt niet voor de eerste 6 maanden dat u parttime werkt. Klik hier voor de actuele bijstandsnormen. U dient uw aanvraag voor bijstand in via de site www.werk.nl. Levering en afhandeltijd.
Bijstand bedragen Gemeente Arnhem.
De kostendelersnorm houdt in dat uw bijstandsuitkering wordt aangepast als u een meerpersoonshuishouding voert; met meerdere volwassenen deelt u dan een woning. Uw inkomsten worden met een bijstandsuitkering aangevuld tot het normbedrag dat voor u geldt. Is uw inkomen hoger dan de voor u geldende bijstandsnorm, dan heeft u geen recht op een bijstandsuitkering.
Bijstandsnorm 2012.
Uw bijstandsnorm voor 2012. Bijstandsnormen per 1 januari 2012 bron: Rijksoverheid. netto bedragen per 1 januari 2012. 21 jaar tot 65. Maximale toeslag voor alleenstaande ouders en alleenstaanden van 21 tot 65 jaar. 18 tot 21 jaar. 2 personen, beiden jonger dan 21 jaar: zonder kinderen met kinderen.
Bijstandsnormen.
Dit betekent dat uw inkomen niet hoger mag zijn dan een bepaald percentage van de bijstandsnorm. Deze grens verschilt per regeling en per gemeente. In onderstaande tabel leest u per regeling welke norm voor u geldt. Wat telt mee als inkomen?
Bijstandsnorm per 1 juli 2017.
alleenstaande of alleenstaande ouder. Pensioengerechtigde leeftijd of ouder.: alleenstaande of alleenstaande ouder. gehuwden; één of beide echtgenoten pensioengerechtigde leeftijd of ouder. echtgenoot jonger dan 21 jaar, zonder ten laste komende kinderen. echtgenoot jonger dan 21 jaar, met één of meer ten laste komende kinderen.
Bijstandsnorm.
Is dat niet of slechts gedeeltelijk het geval, dan kan de gemeente hen een toeslag geven van maximaal 20% van het netto minimumloon. De bijstandsnorm voor gehuwden wordt lager vastgesteld, indien de gehuwde lagere algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan heeft, dan waarin de bijstandsnorm voorziet.
Bijstandsnorm.
De bijstandsnorm is het bedrag dat iemand in uw situatie aan algemene bijstand kan ontvangen. De bijstandsnorm is opgebouwd uit een basisuitkering waarvan eventuele verlagingen worden afgetrokken. De hoogte van de basisuitkering is wettelijk vastgelegd en is afhankelijk van uw leeftijd en uw leefsituatie.
Bijstandsnormen Gemeente Emmen.
Hoe meer personen, hoe lager de uitkering per persoon. Aantal personen hoofdverblijf in dezelfde woning 21 jaar of ouder. 21 jaar AOW gerechtigde leeftijd bijstandsnorm per persoon. 21 jaar AOW-gerechtigde leeftijd 110% van de bijstandsnorm per persoon. Wilt u meer weten over de kostendelersnorm?
Den Haag Normbedragen van de Participatiewet.
Voor de Ooievaarspas is de inkomensnorm 130% van de bijstandsnorm. Voor de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten is de inkomensnorm 150% van de bijstandsnorm. Voor de individuele inkomenstoeslag is de inkomensnorm 110% van de bijstandsnorm. Gemiddeld over 36 maanden moet uw inkomen onder die norm liggen.
Hoogte bijstandsuitkering 2015 2016 2017 Financieel: Geld.
Dat betekent een andere bijstandsnorm en in veel gevallen een lagere bijstandsuitkering. Uw gezinssituatie, of u kinderen hebt en alleenstaande ouder bent, het aantal mensen in uw huishouding, zijn in 2016 en 2017 factoren die direct van invloed zijn op uw bedrag aan netto bijstand.
Bijstand tabellen HR-kiosk.nl.
alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar. gehuwden, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar. gehuwden, een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere 21 jaar of ouder. Bijstandsnorm 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd.: een alleenstaande ouder.
Bijstandsnormen inkomen en eigen vermogen ISD Bollenstreek.
Alleenstaande ouder pensioengerechtigd. Tabel 2 Inkomen 110% van de bijstandsnorm 1 juli 2017. per maand excl. Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd. Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd. Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd. Alleenstaande ouder pensioengerechtigd. Tabel 3 Inkomen 120% van de bijstandsnorm 1 juli 2017.

Contacteer ons